Φόρμα συμμετοχής τρυφερή και φιλική προς τους Άμπαλους

Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται από τους παίκτας προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή. Deadline κάθε Πέμπτη στις 15.00